W. Bożejko Home Page

Home ] [ Publications ] Benchmarks ] Classes / Zajęcia ]

 

 

     2018
 
    

 1. Bożejko W., Gnatowski A., Smutnicki C., Uchroński M., Wodecki M., Local Search Metaheuristics with Reduced Searching Diameter, in: R. Moreno-Diaz et al. (Eds.): EUROCAST 2017, Part II, LNCS 10672, 447-454.

 2. Chaczko Z., Carrion Gordon L., Bożejko W., The Metamodel of Heritage Preservation for Medical Big Data, in: R. Moreno-Diaz et al. (Eds.): EUROCAST 2017, Part II, LNCS 10672, 366-371.

 3. Chaczko Z., Wazirali R., Carrion Gordon L., Bożejko W., Steganographic Data Heritage Preservation Using Sharing Images App, in: R. Moreno-Diaz et al. (Eds.): EUROCAST 2017, Part II, LNCS 10672, 150-156.

 4. Smutnicki C., Bożejko W., Tabu Search and Solution Space Analyses. The Job Shop Case, in: R. Moreno-Diaz et al. (Eds.): EUROCAST 2017, Part II, LNCS 10672, 383-391.

 5. Rudy J. , Bożejko W., Reversed Amdahl’s Law for Hybrid Parallel Computing, in: R. Moreno-Diaz et al. (Eds.): EUROCAST 2017, Part II, LNCS 10672, 101-108.

    2017

 6. Bożejko W., Pempera J., Smutnicki C., Wodecki M. (red.), Zaawansowane modele i algorytmy optymalizacji w systemach cyklicznych, Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7837-064-2, 1-278.

 7. Bożejko W., Pempera J., Wodecki M., Systemy gniazdowe z przezbrojeniami, w: Zaawansowane modele i algorytmy optymalizacji w systemach cyklicznych, Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2017, Rozdział 7, 161-172.

 8. Bożejko W., Algorytmy równoległe wyznaczania minimalnego czasu cyklu, w: Zaawansowane modele i algorytmy optymalizacji w systemach cyklicznych, Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2017, Rozdział 8, 173-186.

 9. Bożejko W., Pempera J., Wodecki M., Elastyczny problem gniazdowy, w: Zaawansowane modele i algorytmy optymalizacji w systemach cyklicznych, Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2017, Rozdział 9, 188-198.

 10. Bożejko W., Gnatowski A., Pempera J., Wodecki M., Parallel tabu search for the cyclic job shop scheduling problem, Computers & Industrial Engineering 113, 2017, 512-524.
  1-s2.0-S036083521730459X-main.pdf (Copyright Elsevier)

 11. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Stable scheduling of single machine with probabilistic parameters, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences Vol. 65, No. 2, 219-231 (2017).
  10.1515bpasts-2017-0026.pdf

 12. Bożejko W., Wodecki M., Discrete Systems: Theory and Applications. Special issue (preface), Archives of Control Sciences, Vol. 27, No. 2, 2017, 133.
  ACS_Preface.pdf

 13. Bożejko W., Gnatowski A., Idzikowski R., Wodecki M., Cyclic flow shop scheduling problem with two-machine cells, in: Special issue on Discrete Systems: Theory and Applications (Bozejko W., Wodecki M., Eds.), Archives of Control Sciences, Vol. 27, No. 2, 2017, 151-168.
  10.1515acsc-2017-0009.pdf

 14. Bożejko W., Pempera J., Wodecki M., A fine-grained parallel algorithm for the cyclic flexible job shop problem, in: Special issue on Discrete Systems: Theory and Applications (Bozejko W., Wodecki M., Eds.), Archives of Control Sciences, Vol. 27, No. 2, 2017, 169-182.
  10.1515acsc-2017-0010.pdf

 15. Bożejko, Chaczko Z., Uchroński M., Wodecki M., Parallel patterns determination in solving cyclic flow shop problem with setups, in: Special issue on Discrete Systems: Theory and Applications (Bozejko W., Wodecki M., Eds.), Archives of Control Sciences, Vol. 27, No. 2, 2017, 183-196.
  10.1515acsc-2017-0011.pdf

 16. Bożejko W., Nadybski P., Wodecki M., Two level algorithm with Tabu Search optimization for task scheduling problem in computing cluster environment, in:
  Proceedings of 22nd International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics MMAR 2017, IEEE Catalog Number: CFP17MMA-USB, ISBN: 978-1-5386-2403-6, 238-242.
  B3P-E06-6175.pdf (Copyright IEEE)

 17. Bożejko W., Smutnicki C., Uchroński M., Wodecki M., Big Valley in scheduling problems landscape – metaheuristics with reduced searching area, in:
  Proceedings of 22nd International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics MMAR 2017, IEEE Catalog Number: CFP17MMA-USB, ISBN: 978-1-5386-2403-6, 458-462.
  B5L-D02-6254.pdf
  (Copyright IEEE)

 18. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., The k-opt algorithm analysis. The flexible job shop case, in: (Mitkowski et al., Eds.) Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 577), 370-377.

 19. Bożejko W., Gniewkowski Ł., Wodecki M., Blocks for the flow shop scheduling problem with uncertain parameters, in: (Mitkowski et al., Eds.) Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 577), 703-711.

 20. Bożejko W., Nadybski P., Uchroński M., Wodecki M., Cykliczny system produkcyjny z dwumaszynowymi gniazdami, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017, ISBN 978-83-941281-1-1, 512-523.

 21. Bożejko W., Nadybski P., Wodecki M., Planowanie zadań dla klastra obliczeniowego, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017, ISBN 978-83-941281-1-1, 524-533.

 22. Walczyński M., Bożejko W., Skorupka D., Parallel optimization algorithm for drone insection in the building industry, AIP Conference Proceedings 1863, 230014 (2017) http://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4992399

  2016

 23. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Parallel metaheuristics for the cyclic flow shop scheduling problem, Computers & Industrial Engineering 95, 156-163 (2016)
  CAIE_95_2016_BozUchWod.pdf (Copyright Elsevier)

 24. Bożejko W., Hejducki Z., Uchroński M., Wodecki M., Computer module for scheduling of transportation of composite beam bridge structures, Proceedings of IPICSE-216, MATEC Web of  Conferences 86, 05015 (2016)
  DOI: 10.1051/matecconf/20168605015

 25. Bożejko W., Grymin R., Pempera J., Scheduling and routing algorithms for rail freight transportation, Proceedings of the 16th International Conference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication" (RelStat’16), 19–22 October 2016, Riga, Latvia, p. 509–514. ISBN 978-9984-818-83-2, Transport and Telecommunication Institute, Lomonosova 1, LV-1019, Riga, Latvia, 2016, 509-514.
  RelStat2016.pdf

 26. Bożejko W., Gnatowski A., Klempous R., Affenzeller M., Beham A., Cyclic scheduling of a robotic cell, Proceedings of 7th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications CogInfoCom 2016, October 16-18, 2016, Wrocław, Poland, ISBN: 978-1-5090-2644-9, 379-384.
  CogInfoCom_2016_paper_71.pdf (copyright IEEE)

 27. W.,  R., S.,  R., Robust Tabu Search Algorithm for Planning Rail-Truck Intermodal Freight Transport, Proceedings of the Computer Information Systems and Industrial Management - 15th International Conference, CISIM 2016, Vilnius, Lithuania, September 14-16, 2016, Lecture Notes in Computer Science vol. 9842, Springer, 2016, 289-299.
  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45378-1_26

 28. W., Kacprzak Ł., , Nadybski P., Wodecki M., Multi-machine Scheduling with Setup Times, Proceedings of the Computer Information Systems and Industrial Management - 15th International Conference, CISIM 2016, Vilnius, Lithuania, September 14-16, 2016, Lecture Notes in Computer Science vol. 9842, Springer, 2016, 300-311.
  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45378-1_27

 29. W., Nadybski P., Wodecki M., Two Step Algorithm for Virtual Machine Distributed Replication with Limited Bandwidth Problem, Proceedings of the Computer Information Systems and Industrial Management - 15th International Conference, CISIM 2016, Vilnius, Lithuania, September 14-16, 2016, Lecture Notes in Computer Science vol. 9842, Springer, 2016, 312-321.
  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45378-1_28

 30. Bożejko W., Gnatowski A., Niżyński T., Wodecki M., Tabu Search Algorithm with Neural Tabu Mechanism for the Cyclic Job Shop Problem, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 9693, Springer (2016), 409-418. DOI: 10.1007/978-3-319-39384-1 35
  96930035.pdf (Copyright Springer)

 31. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Parallel Tabu Search Algorithm with Uncertain Data for the Flexible Job Shop Problem, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 9693, Springer (2016), 419-428. DOI: 10.1007/978-3-319-39384-1 36
  96930036.pdf (Copyright Springer)

 32. Bożejko W., Smutnicki C., Wodecki M., Metropolitan delivery with time windows as a scheduling problem, Smart Cities Symposium (SCSP), Prague, Czech Republic, May 26-27, IEEE Xplore Digital Library, 2016.
  http://dx.doi.org/10.1109/SCSP.2016.7501038 , 07501038.pdf

 33. Borowicka K., Bożejko W., Kacprzak Ł., Wodecki M., Problem harmonogramowania zadań wielomaszynowych, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2016, 547-558.
  t1_0547.pdf

 34. Bożejko W., Idzikowski R., Wodecki M, Problem przepływowy z przezbrojeniami oraz ciągłą pracą maszyn, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2016, 559-570.
  t1_0559.pdf

 35. Bożejko W., Gnatowski A., Idzikowski R., Wodecki M., Algorytm wielomianowy dla cyklicznego problemu przydziału operacji w dwumaszynowym gnieździe, Automatyzacja procesów dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Tom I, Gliwice 2016, 41-48.
  bozgnaidzwod2.pdf

 36. Bożejko W., Pempera J., Wodecki M., Szybki algorytm rozwiązywania cyklicznego problemu gniazdowego, Automatyzacja procesów dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Tom I, Gliwice 2016, 49-56.

 37. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Równoległe wyznaczanie wzorców w rozwiązywaniu cyklicznego problemu przepływowego z przezbrojeniami, Automatyzacja procesów dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Tom I, Gliwice 2016, 57-64.
  bozuchwod2_kkapd_2016.pdf

 38. Bożejko W., Hejducki Z., Rogalska M., Wodecki M., Metody sprzężeń czasowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych, Materiały Budowlane  nr 6, 2016, 11-12. ISSN 0137-2971

  2015

 39. Bożejko M., Bożejko W., Generalized Gaussian processes and relations with random matrices and positive definite functions on permutation groups, Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics Vol. 18, No. 3 (2015), 1550020-1 - 1550020-19.
  DOI: 10.1142/S0219025715500204 S0219025715500204-1.pdf (Copyright World Scientific Publishing Company) 

 40. Dobrucki A., Walczyńki M., Bożejko W., Family of Parallel LMS-based Adaptive Algorithms of Echo Cancellation, Computational Methods in Science and Technology 21(4) (2015), 191-200.
  10.12921_cmst.2015.21.04.003_Dobrucki.pdf

 41. Bożejko W., Kacprzak Ł., Wodecki M., Parallel Coevolutionary Algorithm for Three-Dimensional Bin Packing Problem, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 9119, Springer (2015), 319-328.
  91190319.pdf

 42. Bożejko W., Pempera J., Wodecki M., Parallel Simulated Annealing Algorithm for Cyclic Flexible Job Shop Scheduling Problem, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 9120, Springer (2015), 603-612.
  91200603.pdf

 43. Wodecki M., Bożejko W., Jagiełło S., Pempera J., Parallel Cost Function Determination on GPU for the Vehicle Routing Problem, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 9120, Springer (2015), 778-788.
  91200778.pdf

 44. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Block approach to the cyclic flow shop scheduling, Computers & Industrial Engineering 81 (2015), 158-166.
  BozUchWod_CIE_2015.pdf (Copyright Elsevier)

 45. Bożejko W., Gnatowski A., Wodecki M., Równoległ algorytm przeszukiwania z zabronieniami dla cyklicznego problemu gniazdowego, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom II, Opole 2015, 622-632.

 46. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Stochastyczny problem przepływowy z terminami zakończenia operacji, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom II, Opole 2015, 633-644.

 47. Smutnicki C., Bożejko W., Parallel and Distributed Metaheuristics, in: Proceedings of 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory EuroCAST 2015,
  (eds. Quesada-Arencibia A., Rodrígez J.C., Moreno-Díaz jr. R., Morecno-Díaz R.), ISBN 978-84-606-5438-4, 2015, 29-30.

 48. Bożejko W., Jagiełło S., Lower M., Smutnicki C., On underwater vehicle routing problem, in: Proceedings of 15th International Conference on Computer Aided Systems Theory EuroCAST 2015,
  (eds. Quesada-Arencibia A., Rodrígez J.C., Moreno-Díaz jr. R., Morecno-Díaz R.), ISBN 978-84-606-5438-4, 2015, 280-281.

 49. Smutnicki C., Bożejko W., Parallel and Distributed Metaheuristics, in: Conference Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2015 (Roberto Moreno-Díaz, Franz Pichler, Alexis Quesada-Arencibia, eds.), Lecture Notes in Computer Science Vol. 9520, 2015, 72-79.
  EuroCAST_1.pdf (Copyright Springer)

 50. Bożejko W., Jagiełło S., Lower M., Smutnicki C., On Underwater Vehicle Routing Problem, in: Conference Computer Aided Systekms Theory – EUROCAST 2015 (Roberto Moreno-Díaz, Franz Pichler, Alexis Quesada-Arencibia, eds.), Lecture Notes in Computer Science Vol. 9520, 2015, 861-868.
  EuroCAST_2.pdf (Copyright Springer)

 51. Bożejko W., Kacprzak Ł., Wodecki M., Parallel Packing Procedure for Three Dimenstional Bin Packing Problem, Proceedings of 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2015, 24-27 August 2015 Międzyzdroje, Poland, ISBN : 978-1-4799-8700-9, 1122-1126.
  C4L-B02-7076.pdf


  2014

 52. Bożejko W., Hejducki Z., Uchroński M., Wodecki M., Solving resource-constrained construction scheduling problems with overlaps by metaheuristic, Journal of Civil Engineering and Management, Taylor & Francis (2014), Volume 20(5), 649-659.  
  JCEM_BozHejUchWod_2014.pdf (Copyright Taylor & Francis)

 53. Bożejko W., Gniewkowski Ł., Pempera J., Wodecki M., Cyclic hybrid flow-shop scheduling problem with machine setups, Procedia Computer Science Volume 29, Elsevier (2014), 2127-2136.
  1-s2.0-S1877050914003743-main.pdf (Copyright Elsevier)

 54. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Scheduling problem with uncertain parameters in Just in Time system, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 8468, Springer (2014), 456-467.

 55. Bożejko W., Gniewkowski Ł., Wodecki M., Solving timetabling problems on GPU, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 8468, Springer (2014), 445-455.

 56. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Multi-GPU Tabu Search Metaheuristic for the Flexible Job Shop Scheduling Problem, in: Advanced Methods and Applications in Computational Intelligence (R. Klempous, J. Nikodem, Z. Chaczko, eds.), Topics in Intelligent Engineering and Informatics series Vol. 6 (2014), ISBN 978-3-319-01435-7, Springer, 43-60.
  AuScan1.pdf (Copyright Springer)

 57. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Stable scheduling with random processing times, in: Advanced Methods and Applications in Computational Intelligence (R. Klempous, J. Nikodem, Z. Chaczko, eds.), Topics in Intelligent Engineering and Informatics series Vol. 6 (2014), ISBN 978-3-319-01435-7, Springer, 61-77.
  AuScan2.pdf (Copyright Springer)

 58. Bożejko W., Hejducki Z., Uchroński M., Wodecki M., Analiza harmonogramów powykonawczych w budownictwie, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, 474-483.

 59. Bożejko W., Kacprzak Ł., Wodecki M., Cykliczny problem przepływowy z przezbrojeniami maszyn, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, 484-493.

 60. Bożejko W., Kacprzak Ł., Wodecki M., Równoległe algorytmy populacyjne dla trójwymiarowego problemu pakowania, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014, 494-506.

 61. Wodecki M., Bożejko W., Karpiński M., Pacut M., Multi-GPU Parallel Memetic Algorithm for Capacitated Vehicle Routing Problem, Lecture Notes in Computer Science No. 8386, Springer (2014), 207-214.
  WodBozKarPac_PPAM_2013.pdf (Copyright Springer)

 62. Bożejko W., Gniewkowski Ł., Wodecki M., Równoległy algorytm memetyczny dla problemu układania planu zajęć, w: Automatyzacja procesów dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Gliwice 2014, 17-26. ISBN 978-83-62652-67-9

 63. Bożejko W., Wodecki M., Problemy cykliczne z równoległymi maszynami, w: Automatyzacja procesów dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Gliwice 2014, 27-36. ISBN 978-83-62652-67-9

  2013
   

 64. Bożejko M., Bożejko W., Generalized Gaussian processes and relations with random matrices and positive definite functions on permutation groups, (2013), arXiv:1301.2502
  http://arxiv.org/pdf/1301.2502v1

 65. Bożejko W., Hejducki Z., Uchroński M., Wodecki M., Scheduling of composite bridge components transportation in Just In Time system, Preprints of the 2013 IFAC Conference on Manufacturing Modeling, Management, and Control, Saint Petersburg, Russia, June 19-21, 2013.

 66. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Parallel neuro-tabu search algorithm for the job shop scheduling problem, Proceedings of ICAISC 2013, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 7895, Springer (2013), 489-499.
  Bozejko_ICAISC_2013.pdf (Copyright Springer)

 67. Bożejko W., Pempera J., Smutnicki C., Parallel Tabu Search Algorithm for the Hybrid Flow Shop Problem, Computers & Industrial Engineering 65 (2013), 466-474.
  1-s2.0-S0360835213001228-main.pdf  (Copyright Elsevier)

 68. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Równoległy algorytm neuro – tabu dla problemu gniazdowego szeregowania zadań, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, 537-547.
  p050.pdf

 69. Bożejko W., Gniewkowski Ł., Równoległy algorytm poszukiwania z zabronieniami układania planu zajęć, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, 815-825.
  p074.pdf

 70. Bożejko W., Hejducki Z., Uchroński M., Wodecki M., Zintegrowany proces transportu i montażu elementów obiektu mostowego, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, 273-285.
  p025.pdf

 71. Bożejko W., Uchroński M., Hejducki Z., Wodecki M., Rogalska M., Harmonogramowanie zintegrowanego systemu transportu i montażu kompozytowych elementów mostowych w systemie Just In Time, Przegląd Budowlany 2/2013, 39-44.

   2012
   

 72. Bożejko W., Hejducki Z., Rogalska M., Rajba P., Wodecki M., Scheduling of construction projects with a tabu search algorithms application, in: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПУТИ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ, Saint Petersburg, Russia, 2012, ISBN 978-5-9227-0415-7, 70-75.

 73. Bożejko W., Hejducki Z., Rogalska M., Rajba P., Wodecki M., Harmonogramowanie robót budowlanych w systemie potokowym z niepewnymi danymi, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki Nr 4 (166) 2012, 80-95.
  08_bozejko.pdf

 74. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Multi-machine scheduling problem with setup times, Archives of Control Science Vol. 22(LVIII), 2012, No. 4, 441-449.
  multi-machine.pdf

 75. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Flexible job shop problme - parallel tabu search algorithm for multi-GPU, Archives of Control Science Vol. 22(LVIII), 2012, No. 4, 389-397.
  flexible_job_shop.pdf

 76. Bożejko W., Hejducki Z., Wodecki M., Applying metaheuristic strategies in construction projects management, Journal of Civil Engineering and Management, Volume 18, Issue 5 pp. 621-630. DOI: 10.3846/13923730.2012.719837
  JCEM_BozHejWod_2012.pdf (Copyright Taylor & Francis)

 77. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Parallel Cost Function Determination on GPU for the Job Shop Scheduling Problem, Proceedings of PPAM 2011, Lecture Notes in Computer Science No. 7204, Springer (2012), 1-10. DOI: 10.1007/978-3-642-31500-8
  PPAM_2011.pdf (Copyright Springer)

 78. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Solving the Flexible Job Shop Problem on Multi-GPU, Proceedings of ICCS 2012, Procedia Computer Science 9 ( 2012 ) 2020 – 2023.
  1-s2.0-S1877050912003481-main.pdf (Copyright Elsevier)

 79. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Solving the flexible job shop problem on GPU, Proceedings of ICAISC 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 7268, Springer (2012), 387-394.
  ICAISC_2012_2.pdf (Copyright Springer)

 80. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Fast parallel cost function calculation for the flow shop scheduling problem, Proceedings of ICAISC 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 7268, Springer (2012), 378-386.
  ICAISC_2012_1.pdf (Copyright Springer)

 81. Bożejko W., On single-walk parallelization of the job shop problem solving algorithms, Computers & Operations Research 39 (2012), 2258-2264.
  CAOR2967.pdf (Copyright Elsevier)

 82. Bożejko W., Uchroński M., Distributed Tabu Search Algorithm for the Job Shop Problem, Proceedings of APCAST 2012, 14th International Asia Pacific Conference on Computer Aided System Theory, 6th to 8th February, 2012, Sydney, Australia (2012).
  http://crin.eng.uts.edu.au/apcast/uploads/ACASE_2012_ConferenceExtendedAbstract.pdf

 83. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Arrangement Algorithms Stability with Probabilistic Parameters of Tasks, Proceedings of APCAST 2012, 14th International Asia Pacific Conference on Computer Aided System Theory, 6th to 8th February, 2012, Sydney, Australia (2012).
  http://crin.eng.uts.edu.au/apcast/uploads/ACASE_2012_ConferenceExtendedAbstract.pdf

 84. Bożejko W., Jagiełło S., Wodecki M., A survey of parallel local search methods application in scheduling and logistics, Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2012, ISBN 978-83-87708-93-1, 214-232.

 85. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Scheduling problem with uncertain parameters, Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2012, ISBN 978-83-87708-93-1, 262-273.

 86. Bożejko W., Hejducki Z., Rajba P., Wodecki M., Algorytm memetyczny dla pewnego problemu potokowego w budownictwie,  Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012, ISBN 978-83-930399-4-4, 251-262.

 87. Bożejko W., Hejducki Z., Uchroński M., Wodecki M., System wspomagania harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych,  Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012, ISBN 978-83-930399-4-4, 263-273.

 88. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Elastyczny problem gniazdowy - równoległy algorytm przeszukiwania z tabu dla multi-GPU, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Tom I, ISBN 978-83-62652-40-2, Gliwice  (2012), 15-22.

 89. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Wielomaszynowy problem szeregowania zadań z przezbrojeniami, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Tom I, ISBN 978-83-62652-40-2, Gliwice  (2012), 23-31.

 90. Bożejko W., Pempera J. (red.), Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, ISBN 978-83-7493-743-6

 91. Bożejko W., Metody równoległe, w: Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce (red. W. Bożejko, J. Pempera), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, ISBN 978-83-7493-743-6

 92. Bożejko W., Gawlińska E., Algorytmy szeregowania online, w: Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce (red. W. Bożejko, J. Pempera), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, ISBN 978-83-7493-743-6

 93. Bożejko W., Jagiełło S., Problemy marszrutyzacji pojazdów, w: Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce (red. W. Bożejko, J. Pempera), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, ISBN 978-83-7493-743-6

 94. Bożejko W., Hejducki Z., Wodecki M., Harmonogramowanie robót budowlanych, w: Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce (red. W. Bożejko, J. Pempera), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, ISBN 978-83-7493-743-6

 95. Bożejko W., Pempera J., Zagadnienia dyskretne w robotyce, w: Optymalizacja dyskretna w informatyce, automatyce i robotyce (red. W. Bożejko, J. Pempera), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, ISBN 978-83-7493-743-6 

  2011
   

 96. Bożejko W., Makuchowski M., Solving the no-wait job shop problem by using genetic algorithm with automatic adjustement, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 57, Issue 5 (2011), 735-752.
  ijamt_bozmak2.pdf (Copyright Springer)

 97. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Parallel estimation of the cost function for the flexible scheduling problem, Proceedings of the ICCS 2011, Procedia Computer Science 4 (2011), Elsevier, 2236-2245. 
  bozuchwod_iccs2011.pdf (Copyright Elsevier)

 98. Bożejko W., Wodecki M., Rogalska M. and Hejducki Z., Scheduling of a construction projects with a hybrid evolutionary algorithm’s application, in: Evolutionary Algorithms (Eisuke Kita, ed.), InTech Publishing, (2011), ISBN 978-953-307-171-8, 295-308.
  http://www.intechopen.com/articles/show/title/scheduling-of-construction-projects-with-a-hybrid-evolutionary-algorithm-s-application (open access)

 99. Bożejko W., Wodecki M., Single-walk parallelization of the genetic algorithm, Proceedings of the 3rd International Conference on Agents and Artificial Intelligence ICAART 2011, Rome, Italy, ISBN: 978-989-8425-40-9, SciTePress, 2011, 586-590.
  BozWod1_ICAART2011Volume1.pdf (Copyright SciTePress)

 100. Bożejko W., Wodecki M., The methodology of parallel memetic algorithms designing, Proceedings of the 3rd International Conference on Agents and Artificial Intelligence ICAART 2011, Rome, Italy, ISBN: 978-989-8425-40-9, SciTePress, 2011, 643-648.
  BozWod2_ICAART2011Volume1.pdf (Copyright SciTePress)

 101. Bożejko W., Hejducki Z., Rajba P., Wodecki M., Project management in building process with uncertain tasks times, Management and Production Engineering Review, Vol. 2 Number 1, March 2011, 3-9.
  mper_2_1_2011.PDF

 102. Bożejko W., Hejducki Z., Podolski M., Uchroński M., Harmonogramowanie robót budowlanych z minimalizacją średniego poziomu zatrudnienia, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, ISBN 978-83-930399-0-6, 115-122.
  011.pdf

 103. Bożejko W., Rajba P., Wodecki M., Problem dystrybucji w systemie JIT z losowymi parametrami, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, ISBN 978-83-930399-0-6, 123-133.
  012.pdf

 104. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Szacowanie wartości funkcji celu w problemie gniazdowym z równoległymi maszynami, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom I, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, ISBN 978-83-930399-0-6, 134-152.
  013.pdf

 105. Bożejko W., Dobrucki A., Walczyński M., LMS algorithms parallelization in GPGPU environment, Elektronika, 2011, R. 52, nr 5, 49-53.

 106. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Równoległe szacowanie wartości funkcji celu w elastycznym problemie gniazdowym, Automatyka, Tom 15, Zeszyt 2, Wyd. AGH, Kraków 2011, 91-100.

 107. Bożejko W., Wodecki M., Problem rozsyłania informacji w sieciach komputerowych, Automatyka, Tom 15, Zeszyt 2, Wyd. AGH, Kraków 2011, 101-108.

  2010

 108. Bożejko W., A new class of parallel scheduling algorithms, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, (2010), 1–280.
  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=10138&from=publication (wersja pdf, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa)

 109. Bożejko W., Parallel path relinking method for the single machine total weighted tardiness problem with sequence-dependent setups, Journal of Intelligent Manufacturing Volume 21 Issue 6 (2010) 777-785.
  bozejko_j_int_manuf.pdf (Copyright Springer)

 110. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M.,  Parallel hybrid metaheuristics for the  flexible job shop problem, Computers & Industrial Engineering 59 (2010) 323–333.
  CAIE_Boz_Uch_Wod_2010.pdf (Copyright Elsevier)

 111. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Parallel Meta2heuristics for the Flexible Job Shop Problem, L. Rutkowski et al (Eds.): Proceedings of the ICAISC 2010, Lecture Notes in Artificial Intellignece No. 6114 (2010), Springer, 395-402.
  PM2H.pdf (Copyright Springer)

 112. Bożejko W., Uchroński M., A Neuro-Tabu Search Algorithmfor the Job Shop Problem, L. Rutkowski et al (Eds.): Proceedings of the ICAISC 2010, Lecture Notes in Artificial Intellignece No. 6114 (2010), Springer, 387-394.
  NTS.pdf (Copyright Springer)

 113. Bożejko W., Czapiński M., Wodecki M., Parallel Hybrid Metaheuristics for the Scheduling with Fuzzy Processing Times, L. Rutkowski et al (Eds.): Proceedings of the ICAISC 2010, Lecture Notes in Artificial Intellignece No. 6114 (2010), Springer, 379-386.
  PHM.pdf (Copyright Springer)

 114. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., The new golf neighborhood for the flexible job shop problem, Proceedings of the ICCS 2010, Procedia Computer Science 1 (2010), Elsevier, 289-296. 
  iccs2010_bozuchwod.pdf (Copyright Elsevier)

 115. Bożejko W., Rajba P., Uchroński M., Wodecki M., Multiruchy w generowaniu otoczeń dla problemu szeregowania z równoległymi maszynami, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Gliwice 2010, ISBN 978-83-62652-00-6, 25-32.
  KKAPD_2010_1.pdf

 116. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M., Algorytm poszukiwania z zabronieniami dla problemu szeregowania z równoległymi maszynami, Automatyzacja Procesów Dyskretnych, Teoria i zastosowania (red. A. Świerniak, J. Krystek), Gliwice 2010, ISBN 978-83-62652-00-6, 33-340.
  KKAPD_2010_2.pdf

 117. Bożejko W., Wodecki M., Stabilność rozwiązań pewnego problemu szeregowania z probabilistycznymi czasami wykonywania zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2010, ISBN 978-83-923797-9-9, 171-180.

 118. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M.,  Równoległy algorytm populacyjny dla problemu gniazdowego z równoległymi maszynami, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2010, ISBN 978-83-923797-9-9, 181-186. 
  bozuchwod1_3.pdf

 119. Walczyński M., Bożejko W., Noise reduction with using parallel algorithms, Noise Control '10, ISBN 978-83-7373-077-9.
  2-9-WalczynskiBozejko_noise_control.pdf

 120. Bożejko W., Dobrucki A., Walczyński M., Parallelizing of digital signal processing with using GPU, Signal Processing - Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications SPA 2010, IEEE Conference Recors #17892, ISBN-13 978-83-62065-01-1
  BozDobWal_2010.pdf

 121. Bożejko W., Wodecki M., Scheduling of construction projects, Proceedings of the 6th European Conference of Management, Leadership and Governance, Academic Publishing International, ISBN 978-1-906638-81-8, 64-72.

 122. Bożejko W., Wodecki M., Project management with uncertain task times, Proceedings of the 6th European Conference of Management, Leadership and Governance, Academic Publishing International, ISBN 978-1-906638-81-8, 373-380.

 123. Bożejko W., Wodecki M., A survey of metaheuristics parallelization methodology, in: Production Engineering in Making (Piotr Łebkowski, ed.), AGH University of Science and Technology Press (2010), 45-60.

 124. Bożejko W., Uchroński M., Wodecki M.,  The flexible job shop problem solving parallel algorithms, in: Production Engineering in Making (Piotr Łebkowski, ed.), AGH University of Science and Technology Press (2010), 61-76.

  2009
   

 125. Bożejko W., Solving the flow shop problem by parallel programming, Journal of Parallel and Distributed Computing 69 (2009) 470-481.
  YJPD2615.pdf (Copyright Elsevier)

 126. Bożejko W., Wodecki M.,  Solving Permutational Routing Problems by Population-Based Metaheuristics, Computers & Industrial Engineering 57 (2009) 269-276.
  CAIE2487.pdf (Copyright Elsevier)

 127. Bożejko W., Makuchowski M., A fast hybrid tabu search algorithm for the no-wait job shop problem, Computers & Industrial Engineering 56 (2009) 1502-1509.
  CAIE2433.pdf(Copyright Elsevier)

 128. Bożejko W., M. Czapiński, M. Wodecki, Równoległy algorytm hybrydowy dla problemu przepływowego z kryterium Csum, Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka 13/2 (2009) 199-206.
  Automatyka_2009_1.pdf

 129. Bożejko W., M. Uchroński, M. Wodecki, Równoległa meta2heurystyka dla problemu gniazdowego z równoległymi maszynami, Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka 13/2 (2009) 207-213.
  Automatyka_2009_2.pdf

 130. Bożejko W., M. Wodecki, Metoda analizy minimów lokalnych w rozwiązywaniu pewnych problemów optymalizacji dyskretnej, Zeszyty Naukowe AGH, Automatyka 13/2 (2009) 215-222.
  Automatyka_2009_3.pdf

 131. Bożejko W., Smutnicki C., Uchroński M., Parallel calculating of the goal function in metaheuristics using GPU, G. Allen et al. (Eds.): ICCS 2009, Part I, LNCS 5544, 2009, pp. 1022–1031.
  ICCS2009_GPU.pdf

 132. Bożejko W., Pempera J., Smutnicki C., Parallel simulated annealing for the job shop scheduling problem, G. Allen et al. (Eds.): ICCS 2009, Part I, LNCS 5544, 2009, pp. 631–640.
  ICCS2009_par_sa.pdf

 133. Bożejko W., M. Uchroński, M. Wodecki, Scatter search for a weighted tardiness flow shop problem, Multidisciplinary International Scheduling Conference MISTA 2009, Dublin, Ireland 10-12 August 2009 
  MISTA_4pages.pdf

 134. Bożejko W., Uchroński M.,  Równoległe wyznaczanie wartości funkcji celu problemu przepływowego, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2009, ISBN 978-83-923797-7-5, 115-126.
  Zak_2009_sty1.pdf

 135. Bożejko W., Wodecki M.,  Równoległy asynchroniczny algorytm Tabu Search dla problemu gniazdowego szeregowania zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2009, ISBN 978-83-923797-7-5, 127-136. 
  Zak_2009_sty2.pdf

 136. Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z., Wodecki M., Harmonogramowanie robót budowlanych z zastosowaniem algorytmu Tabu Search z rozmytymi czasami wykonania zadań, Przegląd Budowlany Nr 7-8, 76-80.
  prze_bud_2009.pdf

  2008
   

 137. Bożejko W., Wodecki M.,  Parallel population training metaheuristics for the routing problem, in: International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing  (ICAISC 2008), IEEE Computational Intelligence Society - Poland Chapter and the Polish Neural Network Society, editors: L. Zadeh, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, J.Zurada, 2008, 463-472
  403.pdf, ICAISC_2008_1.pdf

 138. Bożejko W., J.Pempera, A.Smutnicki,  Multi-thread parallel metaheuristics  for the flow shop problem, in: International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing  (ICAISC 2008), IEEE Computational Intelligence Society - Poland Chapter and the Polish Neural Network Society, editors: L. Zadeh, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, J.Zurada, 2008, 454-462
  402.pdf, ICAISC_2008_2.pdf

 139. Bożejko W., Wodecki M.,  Parallel path-relinking method for the flow shop scheduling problem, in: International Conference on Computational Science  (ICCS 2008), LNCS 5101, Springer, 2008, 264-273, DOI: 10.1007/978-3-540-69384-0_32
  0536_Bozejko.pdf, iccs_2008.pdf

 140. Rogalska  M., W.Bożejko, Z.Hejducki, Time/cost optimization using hybrid evolutionary algorithm in construction project scheduling, Automation in Construction 18, Elsevier, 2008, 24-31.
  AiC2008.pdf (Copyright Elsevier)

 141. Bożejko W., J.Pempera, A.Smutnicki,  Parallel single-thread strategies in scheduling, in: Artificial Intelligence and Soft Computing  - ICAISC 2008 (eds. L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Zurada) , LNAI No. 5097, 995 - 1006, Springer, 2008,  995-1006.
  398.pdf

 142. Bożejko W., Wodecki M., Parallel scatter search algorithm for the flow shop sequencing problem, in: Seventh International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM 2007), R. Wyrzykowski, J. Dongarra, K. Karczewski, J. Wasniewski eds., LNCS No. 4967, Springer, 2008,  180-188.
  Cp129.pdf, ppam_2007.pdf

 143. Bożejko W., J.Pempera, Parallel Tabu Search Algorithm for the Permutation Flow Shop Problem with Criterion of Minimizing Sum of Job Completion Times, Conference on Human System Interaction HSI'08, IEEE Computer Society, 1-4244-1543-8/08/ ©2008 IEEE
  KF-004448BozPem.pdf

 144. Bożejko W., Z. Hejducki, M.Wodecki,  Fuzzy Blocks in Genetic Algorithm For the Flow Shop Problem, Conference on Human System Interaction HSI'08, IEEE Computer Society, 1-4244-1543-8/08/ ©2008 IEEE
  KF-004537BozHejWod.pdf

 145. Bożejko W., Hejducki Z., Wodecki M., Harmonogramowanie kompleksu robót drogowych w warunkach niepewności, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2008, ISBN 978-83-923797-3-7, 109-118.
  Zakopane_styczen_2008_2.pdf

 146. Bożejko W., Wodecki M., Efektywność równoległych metod przeszukiwania otoczeń, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2008, ISBN 978-83-923797-3-7, 119-128.
  Zakopane_styczen_2008_1.pdf

 147. Bożejko W., Walczyński M., Wodecki M., Problem dystrybucji z terminami dostaw, Automatyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, z. 150, 25-30.

 148. Bożejko W., Walczyński M., Wodecki M., Zastosowanie algorytmu poszukiwania snopowego opartego na szybkiej transformacie Fouriera do cyfrowej analizy sygnałów , Automatyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, z. 150, 31-38.

 149. Bożejko W., Hejducki Z., Podolski M., Uchroński M., Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych za pomocą problemu przepływowego ze specyficznymi czasami transportu,Automatyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, z. 151, 93-102.

 150. Bożejko W., Rajba P, Wodecki M., Metoda analizy minimów lokalnych do rozwiązywania permutacyjnych problemów optymalizacyjnych , Automatyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008, z. 150, 19-24.

 151. M. Rogalska, W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Wodecki, Analiza szczególnej zależności typu czas/koszt metodami sztucznej inteligencji, Pięćdziesiąta Druga Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, 2008, 481-487.

 152. Rogalska Magdalena, Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Wodecki Mieczysław: Development of time couplings method using evolutionary algorithms, in: The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Costruction. ISARC-2008. Ed. by E. K. Zavadskas, A. Kaklauskas. M. J. Skibniewski. Vilnius, Lithuania June 26-29, 2008. Vilnius: Technika 2008, 638-643
  isarc_2008.pdf

  2007

 153. W. Bożejko, M. Wodecki, Applying Multi-Moves in Parallel Genetic Algorithm for the Flow Shop Problem, in: COMPUTATION IN MODERN SCIENCE AND ENGINEERING: Proceedings of the International Conference on Computational Methods in Science and Engineering 2007 (ICCMSE 2007): VOLUME 2, PART B, AIP Conference Proceedings Volume 963 (2007), 1162-1165
  aip_bozwod.pdf

 154. Bożejko W.,  Wodecki M., Parallel Evolutionary Algorithm for the Traveling Salesman Problem, Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematics Vol. 2, No. 3-4, 2007, pp. 129-137
  JNAIAM_bozejkoandwodecki.pdf (Copyright European Society of Computational Methods in Sciences and Engineering)

 155. Bożejko W.,  Wodecki M., A parallel metaheuristics for the single machine total weighted tardiness problem with sequence-dependent setup times, Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Scheduling Conference: Theory and Applications, Paris 28-31 August 2007, 96-103. 
  bozejkoandwodecki2.pdf

 156. Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z., Scheduling of construction projects by means of evolutionary algorithms, Proceedings of 9th International Conference "Modern building materials, structures and techniques", Vilnius, Lithuania 2007, ISBN 978-9955-28-131-3, 173-174.

 157. Bożejko W.,  Wodecki M., On the theoretical properties of swap multimoves, Operations Research Letters, Elsevier Science Ltd., Vol. 35 Issue 2, 2007, pp.227-231. 
  OPERES4944.pdf (Copyright Elsevier)

 158. Bożejko W., Wodecki M., Równoległy algorytm populacyjny dla kwadratowego problemu przydziału (QAP), Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2007, ISBN 978-83-923797-2-0, 131-136.
  bozejkowodeckiQAP.doc

 159. Bożejko W., Wodecki M., Problemy układania planów szkoleń, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2007, ISBN 978-83-923797-2-0, 122-130.

 160. Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z.,  Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych, Przegląd Budowlany (2007) ISSN 0033-2038,  R. 78, Nr 9, 58-62.

 161. Bożejko W., Grabowski J., Wodecki M., Bloki w problemie przepływowym z minimalizacją sumy kosztów opóźnień, Automatyka (2007), Tom 11, Zeszyt 1-2, 41-52.

 162. Bożejko W., Wodecki M., Równoległy algorytm scatter search dla problemu przepływowego z kryterium Csum, Automatyka (2007), Tom 11, Zeszyt 1-2, 53-60.

 163. Bożejko W., Hejducki Z., Analiza zależności typu czas/koszt w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem algorytmu ewolucyjnego, Materiały, technologie i organizacja w budownictwie (Red. M. Broniewicz, J.A.Prusiel), Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2007, 203-210. 

  2006
   

 164. Bożejko W.,  Wodecki M., A fast parallel dynasearch algorithm for some scheduling problems, IEEE Computer Society P2554 ISBN 0-7695-2554-7, 2005, 275-280.

 165. Bożejko W.,  Wodecki M., Population-Based Approach for the Quadratic Assignment Problem, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2006, WILEY-VCH Verlag 2006, 61-64.
  ICNAAM2006_bozejkoandwodecki.pdf

 166. Bożejko W. , M.Wodecki, The new concepts in neighborhood search for permutation optimization problems, Practice and Theory of Automated Time-tabling (eds. E.K. Burke, H.Rudová), PATAT 2006, Brno 2006, 
  ISBN 80-210-3726-1, 363-366.
  PATAT2006_bozejkoandwodecki.pdf
 167. Bożejko W.,  Wodecki M., Theoretical properties of multimoves in metaheuristics in aspect of involutions, Proceedings of Tenth International Workshop on Project Management and Scheduling, NAKOM, Poznań 2006, ISBN 83-89529-20-3, 88-94.
  PMS_2006.pdf

 168. Bożejko W.,  Wodecki M., A new inter-island genetic operator for optimization problems with block properties, Lecture Notes in Artificial Intelligence No. 4029, Springer 2006, 334-343.
  A_new_inter.pdf (copyright Springer Verlag)

 169. Bożejko W.,  Wodecki M., Parallel population training algorithm for single machine total tardiness problem, in Artificial Intelligence and Soft Computeing (eds. A. Cader, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, J. Zurada), Academic Publishing House EXIT, Warsaw 2006, 419-426
   
  parallel_population.pdf

 170. Bożejko W.,  Grabowski J., Wodecki M., Block approach tabu search algorithm for single machine total weighted tardiness problem , Computers & Industrial Engineering, Elsevier Science Ltd., Vol. 50 Issue 1-2, pp. 1-14.
  CAIETWTP_Boz_Grab_Wod.pdf (copyright Elsevier Science Ltd.)

 171. Bożejko W.,  Wodecki M., Evolutionary Heuristics for Hard Permutational Optimization Problems, Internationam Journal of Computational Intelligence Research,  Volume 2, Issue 2, Research India Publications, ISSN 0973-1873, 151-158.
  bozejko_wodecki.pdf (copyright Research India Publications)

 172. Bożejko W., Wodecki M., Równoległy wyspowy algorytm genetyczny z blokowym operatorem fuzji dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2006, ISBN 83-87982-71-7,  161-170
  Wodecki_Ref1.pdf

 173. Bożejko W., Karczewski W., Wodecki M., Stabilność algorytmów szeregowania z probabilistycznymi parametrami zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2006, ISBN 83-87982-71-7, 141-150
  Wodecki_Ref2.pdf

 174. Bożejko W., Wodecki M., Metody przyśpieszania przeglądania otoczeń w algorytmach lokalnych przeszukiwań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Tom I, Opole 2006, ISBN 83-87982-71-7, 151-160 
  Wodecki_Ref3.pdf

 175. Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z., Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem hybrydowego algorytmu ewolucyjnego, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 87, Studia i Materiały  Nr 18, 2006, ISSN 0137-6241.

 176. Bożejko W., Wodecki M., Jednomaszynowy problem szeregowania zadań z przezbrojeniami, Automatyka Z. 143, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, 21-26.

 177. Bożejko W., Wodecki M., Szeregowanie zadań z najwcześniejszymi i najpóźniejszymi terminami zakończenia, Automatyka Z. 143, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, 27-32.

  2005
   

 178. Bożejko W.,  Wodecki M., Parallel Evolution Heuristic Approach for the Traveling Salesman Problem, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2005, WILEY-VCH Verlag 2005, 90-93

 179. Bożejko W.,  Wodecki M., A hybrid evolutionary algorithm for some discrete optimization problems, IEEE Computer Society P2286 ISBN 0-7695-2286-6, 2005, 326-331
  ISDA05_Bozejko_W.pdf (copyright IEEE Computer Society)

 180. Bożejko W.,  Wodecki M., Task realiation's optimization with earliness and tardiness penalties in distributed computation systems, Lecture Notes in Computer Science No. 3528, Springer Verlag 2005, 69-75
  35280069.pdf (copyright Springer Verlag)

 181. Bożejko W., Wodecki M., Algorytmy lokalnych poszukiwań z otoczeniami o wykładniczej liczbie elementów, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), WNT Warszawa 2005, 130-137 
  BozWod_Algorytmy.zip (copyright WNT)

 182. Bożejko W., Wodecki M., Szeregowanie na jednej maszynie zadań z najwcześniejszymi i najpóźniejszymi terminami zakończenia, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R. Knosala), WNT Warszawa 2005, 138-147 
  BozWod_Szereg.zip (copyright WNT)

 183. Bożejko W., Równoległy algorytm dynasearch dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Systemy sterowania (red. W.Greblicki, Cz. Smutnicki), WKŁ Warszawa 2005

 184. Bożejko W.,  Karczewski W., Wodecki M., Metody rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej z niepewnymi danymi, Problems of Mechanical Engineering and Robotics, Monografie Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków 2005, ISBN 83-89772-35-3, 19-30

 185. Bożejko W.,  Wodecki M., Wielowątkowy algorytm symulowanego wyżarzania, Problems of Mechanical Engineering and Robotics, Monografie Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków 2005, ISBN 83-89772-35-3, 31-40

 186. Bożejko W.,  Grabowski J., Wodecki M., Zastosowanie bloków w algorytmie lokalnych poszukiwań dla jednomaszynowego problemu szeregowania z minimalizacją sumy kosztów opóźnień, Automatyka Tom 9 Zeszyt 1/2, Kraków 2005, 25-36

 187. Rogalska M., Bożejko W., Hejducki Z., Sterowanie poziomem zatrudnienia z zastosowaniem algorytmów genetycznych, Materiały 51. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Problemy naukowo-badawcze budownictwa, Gdańsk-Krynica 12-17 września 2005, Tom IV,  185-191. 

  2004
   

 188. Bożejko W.,  Wodecki M., Parallel tabu search method approach for very difficult permutation scheduling problems, IEEE Computer Society P2080 ISBN 0-7695-2080-4, 2004, 156-161 
  asynchr_par_tabu.ps 
  (copyright IEEE Computer Society)

 189. Bożejko W.,  Wodecki M., Parallel genetic algorithm for minimizing total weighted completion time, Lecture Notes in Computer Science No. 3070, Springer Verlag 2004, 400-405
  par_ga.ps 
  (copyright Springer Verlag)

 190. Bożejko W.,  Wodecki M., The new concepts in parallel simulated annealing method, Lecture Notes in Computer Science No. 3070, Springer Verlag 2004, 853-859
  sa_csum.ps 
  (copyright Springer Verlag)

 191. Bożejko W.,  Wodecki M., Parallel genetic algorithm for the flow shop scheduling problem, Lecture Notes in Computer Science No. 3019, Springer Verlag 2004, 566-571
  cp141.pdf 
  (copyright Springer Verlag)

 192. Bożejko W.,  Wodecki M., Równoległy algorytm genetyczny dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R.Knosala) WNT Warszawa 2004, 136-143

 193. Bożejko W.,  Wodecki M., Algorytm dynasearch dla jednomaszynowego problemu szeregowania zadań. Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi, zarządzanie i inżynieria produkcji (Red. M. Zaborowski), WNT Warszawa 2004, 23 – 30.

 194. Bożejko W.,  Wodecki M., Równoległy asynchroniczny algorytm tabu search dla przepływowego problemu szeregowania zadań. Automatyzacja procesów dyskretnych. Sterowanie procesami dyskretnymi, zarządzanie i inżynieria produkcji (Red. M. Zaborowski), WNT Warszawa 2004, 31 – 38.

  2003
   

 195. Bożejko W.,  Parallel scheduling algorithms, PhD Thesis, in polish, 2003, 1-205.
  (Równoległe algorytmy szeregowania zadań produkcyjnych. Raporty Inst. Cybern. PWroc. 2003 Ser. PRE nr 29, 197 s. : 37 rys., 23 tab., bibliogr. 189 poz., maszyn. 
  Rozprawa doktorska (30.09.2003) Politechnika Wrocławska, Instytut Cybernetyki Technicznej, Wrocław. Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki.
  Rodzaj pracy: doktoraty)
  PhD_thesis.zip

 196. Bożejko W.,  Grabowski J., Wodecki M., Sterowanie w elastycznym centrumobróbczym tokarsko - frezarskim, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie(red. R. Knosala) WNT Warszawa 2003, 101-106 

 197. Bożejko W.,  Wodecki M., Problemy komunikacji w obliczeniach
  wieloprocesorowych
  , Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie (red. R.Knosala) WNT Warszawa 2003, 101-106

 198. Bożejko W.,  Wodecki M., Genetyczny algorytm równoległy dla pewnego permutacyjnego problemu przepływowego, Automatyka Tom 7 Zeszyt 1/2, Kraków 2003, 61-58

 199. Bożejko W.,  Wodecki M., Równoległy algorytm tabu dla permutacyjnego problemu przepływowego, Materiały IV Krajowej Konferencji Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, ISBN 83-916420-1-1, Kraków 2003, 313-318 

 200. Bożejko W.,  Wodecki M., Algorytmy konstrukcyjne  dla pewnych problemów szeregowania zadań, Materiały IV Krajowej Konferencji Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, ISBN 83-916420-1-1, Kraków 2003, 331-336

  2002
   

 201. Bożejko W.,  Wodecki M., Solving the flow shop problem by parallel simulated annealing, Lecture Notes in Computer Science No. 2328, Springer Verlag 2002, 236-247 
  flowshop.ps 
  (copyright Springer Verlag) 

 202. Bożejko W.,  Wodecki M., Solving the flow shop problem by parallel tabu search, IEEE Computer Society PR01730 ISBN 0-7695-1730-7, 2002, 189-194  
  tabu.pdf  
  (copyright IEEE Computer Society)

 203. Bożejko W.,  Wodecki M., Algorytmy równoległe dla permutacyjnych problemów szeregowania zadań Materiały III Krajowej Konferencji Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków 2002, 421 - 425

 204. Bożejko W.,  Wodecki M., Problem szeregowania zadań z niepewnymi danymi Materiały III Krajowej Konferencji Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków 2002, 427-432

 205. Bożejko W.,  Wybrane zagadnienia weryfikacji reprezentatywności prób społeczno – ekonomicznych w badaniach jakościowych Zeszyty Naukowe Nr 12 Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, ISBN 83-87708-26-7, Wrocław 2002 

 206. Bożejko W.,  Wodecki M., Parallel algorithm for some single machine scheduling problems Automatyka z. 134, 81–90

 207. Bożejko W.,  Wodecki M., Algorytm równoległy tabu search dla permutacyjnego problemu przepływowego, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2002, 127-134

 208. Bożejko W.,  Wodecki M., Liczby rozmyte w problemach szeregowania zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa 2002, 135-142

 209. Bożejko W.,  Wodecki M., Permutacyjny problem przepływowy. Algorytmy równoległe symulowanego wyżarzania Automatyka z. 134, 91–101

  2001
   

 210. Bożejko W., Smutnicki C., Metody przeszukiwań dyskretnych przestrzeni rozwiązań. Automatyka z. 134

 211. Bożejko W.,  Grabowski J., Wodecki M., Algorytm tabu search z rozmytymi danymi. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom I, WNT Warszawa 2001, 85–94 

 212. Bożejko W.,  Grabowski J., Wodecki M., Stabilność metaheurystyk dla wybranych problemów szeregowania zadań, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom I, WNT Warszawa 2001, 95–103

 213. Bożejko W.,  Grabowski J., Pempera J., Nowy algorytm lokalnej optymalizacji dla zagadnienia kolejnościowego przepływowego Automatyka, Tom 5 Zeszyt 1/2, Kraków 2001, 77–86

 214. Bożejko W.,  Grabowski J., Pempera J., Algorytmy lokalnego przeszukiwania dla zagadnienia przepływowego z maszynami równoległymi i wymaganiami bez magazynowania Automatyka, Tom 5 Zeszyt 1/2, Kraków 2001, 87 – 94

 215. Bożejko W., Smutnicki C., Własności algorytmów przeszukiwań lokalnych Automatyka, Tom 5 Zeszyt 1/2, Kraków 2001, 95 – 102

 216. Bożejko W.,  Wodecki M., Modelowanie niepewności w pewnym problemie szeregowania zadań Automatyka, Tom 5 Zeszyt 1/2, Kraków 2001, 103–112  

  1999
   

 217. Bożejko W.,  Wodecki M., System wspomagania harmonogramowania dla problemów szeregowania z liniami krytycznymi. Materiały  XIII Krajowej Konferencji Automatyki, t.2, Opole 1999, 169-172 

 218. Bożejko W.,  Wodecki M., Algorytm równoległy szeregowania zadań oparty na metodzie podziału i ograniczeń. Materiały II Krajowej Konferencji Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, Kraków 1999, 591-596  


  Technical reports
   

 219. Bożejko Wojciech, Opracowanie algorytmów szeregowania w cyklicznych hybrydowych systemach przepływowych opartych na metodach sztucznej inteligencji wykorzystujących przetwarzanie równoległe, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2014, Ser. PRE nr 23, 17 s. : Bibliogr. 15 poz.

 220. Bożejko Wojciech, Opracowanie algorytmów szeregowania w cyklicznych systemach przepływowych opartych na metodach sztucznej inteligencji wykorzystujących przetwarzanie równoległe, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2013, Ser. PRE nr 83, 11 s. : Bibliogr. 15 poz.

 221. Bożejko Wojciech, Opracowanie metody wyznaczania czasu cyklu w cyklicznym systemie przepływowym z przezbrojeniami, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2013, Ser. PRE nr 22, 21 s. : 4 rys. 
  Bibliogr. 17 poz.

 222. Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław, Problem transportowy z losowymi parametrami w systemie dokładnie na czas, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2012, Ser. PRE nr 8.

 223. Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław, Solving the Flexible Job Shop Problem on Multi-GPU, Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2012, Ser. PRE nr 9.

 224. Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Metody inspirowane przez naturę w rozwiązywaniu problemów marszrutyzacji pojazdów. Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2011, Ser. PRE nr 89, 23 s. : 1 tab. 
  Bibliogr. 17 poz.

 225. Bożejko Wojciech: Fast parallel cost function calculation for the flow shop scheduling problem. Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2011, Ser. PRE nr 78, 8 s. : 4 rys., 1 tab. 
  Bibliogr. 12 poz.

 226. Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Parallel cost function determination on GPU for the job shop scheduling problem. Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2011, Ser. PRE nr 39, 12 s. : 5 rys., 1 tab. 
  Bibliogr. 6 poz.

 227. Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Population-training heuristics for delivery problem in JIT system. Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2011, Ser. PRE nr 10, 12 s. : 1 tab. 
  Bibliogr. 15 poz.

 228. Hejducki Zdzisław, Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Koncepcja modelowego zintegrowanego procesu transportu i montażu elementów obiektu mostowego : analiza wpływu zakłóceń na czas i koszt realizacji / Raporty Inst. Bud. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 11, 56 s. : 20 rys., 1 tab. 
  Bibliogr. 40 poz.

 229. Hejducki Zdzisław, Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Koncepcja modelowego zintegrowanego procesu transportu i montażu elementów obiektu mostowego : system komputerowy wspomagający zarządzanie / Raporty Inst. Bud. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 15, 17 s. : 13 rys. 

 230.  Hejducki Zdzisław, Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Koncepcja modelowego zintegrowanego procesu transportu i montażu elementów obiektu mostowego : logistyka transportu pod kątem realizacji budowy w systemie just-in-time / Raporty Inst. Bud. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 4, 64 s. : 3 rys., 5 tab. 
  Bibliogr. 22 poz.

 231. Hejducki Zdzisław, Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Koncepcja modelowego zintegrowanego procesu transportu i montażu elementów obiektu mostowego. Raporty Inst. Bud. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 10, 11 s. : 2 rys. 
  Bibliogr. 4 poz.

 232. Hejducki Zdzisław, Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Koncepcja modelowego zintegrowanego procesu transportu i montażu elementów obiektu mostowego - harmonogramowanie prac wykonawczych związanych bezpośrednio z realizacją budowy. Raporty Inst. Bud. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 2, 65 s. : 
  Bibliogr. 12 poz.

 233. Hejducki Zdzisław, Bożejko Wojciech, Hejducki Jacek, Wodecki Mieczysław: Koncepcja modelowego zintegrowanego procesu transportu i montażu elementów obiektu mostowego - opracowanie założeń modelowych przedsięwzięcia. Raporty Inst. Bud. PWroc. 2011, Ser. SPR nr 1, 62 s. : 7 tab. 
  Bibliogr. 39 poz.

 234. Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Rogalska Magdalena, Hejducki Jacek: Scheduling of road construction projects by means of tabu search algorithm. , 30 s. : 9 rys., 12 tab. 
  Referat z 24th European Conference on Operational Research, EURO XXIV, Lisbon, July, 11-14, 2010.
  Bibliogr. 28 poz.

 235. Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Efektywna metoda wyznaczania rozwiązania dla systemu produkcyjnego z równoległymi maszynami. Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2010, Ser. PRE nr 42, 25 s. : 3 rys., 1 tab. 
  Bibliogr. 20 poz.

 236. Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Neighborhood search acceleration for the flexible job shop problem. Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2010, Ser. PRE nr 41, 28 s. : 5 rys. 
  Bibliogr. 20 poz.

 237. Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław, Smutnicki Czesław: Parallel calculation of the cost function for the job shop scheduling problem. Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2010, Ser. PRE nr 44, 11 s. : 1 rys., 1 tab., 
  Bibliogr. 7 poz.

 238. Bożejko Wojciech, Pempera Jarosław, Smutnicki Czesław: Parallelization of the tabu search algorithm for the flexible flow shop problem. Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2010, Ser. PRE 43, 11 s. : 1 tab. 
  Bibliogr. 10 poz.

 239.  Bożejko Wojciech, Makuchowski Mariusz: Automatic adjustment of genetic alghorithm applied to the no-wait job shop problem. Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2010, Ser. PRE nr 28, 30 s. : 4 rys., 6 tab. 
  Bibliogr. 13 poz.

 240. Bożejko Wojciech, Wodecki Mieczysław: Nowe metody dywersyfikacji w algorytmach termodynamicznych - aplikacje dla problemu E/T. Raporty Inst. Inform. Autom. Robot. PWroc. 2006 Ser. PRE nr 6, 15 s. : 2 rys., bibliogr. 24 poz., maszyn. 

 241.  Bożejko Wojciech, Grabowski Józef, Wodecki Mieczysław: A block approach for single machine total weighted tardiness problem. Tabu search algorithm. Raporty Inst. Cybern. PWroc. 2005, Ser. PRE nr 2, 21 s. : 4 rys., 4 tab., bibliogr. 27 poz., maszyn. 

 242.  Smutnicki Czesław, Bożejko Wojciech: Mean completion time flow-shop : A worst-case study / Raporty Inst. Cybern. PWroc. 1999 Ser. PRE nr 109, 25 s. : 8 rys., 1 tab., bibliogr. 20 poz., maszyn. 

 

 

Conferences committee membership

 • International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2017, Wrocław, Poland.

 • 5th International IBM Cloud Academy Conference ICACON 2017, 24-26.05.2017, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland.

 • The First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineerin and Maintenance ISPEM 2017, 28-29.09.2017, Wrocław, Poland.

 • 12th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications, SOCO 2017, 6-8.09.2017, Leon, Spain.

 • KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH, Zakopane, Poland.

 • Konferencja "Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji (XVI-XX konferencja), Zakopane, Poland.

 • International Conference on ICT Management for Global Competitiveness  and Economic Growth in Emerging Economies - ICTM 2012, 17-18 September 2012, Wrocław, Poland.

 • International Conference on Communication in Management, Education and Play - CMEP 2012, St. Marienthal, Germany, 9-10 September 2012.

 • 6th European Conference on Management Leadership and Governance, ECMLG 2010, Wrocław, Poland.

 • International Conference on ICT Management for Global Competitiveness  and Economic Growth in Emerging Economies - ICTM 2013, 15-17 September 2013, Wrocław, Poland.

 

Chair of conferences sessions

 • The International Conference on Decision Making in Manufacturing and Services (DMMS 2017), 26-30 wrzesień 2017, Zakopane.

 • XX KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH, 21-24 wrzesień 2016, Zakopane.

 • XIX Konferencja "Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji", Zakopane, 2016, Poland.

 • XIX KRAJOWA KONFERENCJA AUTOMATYZACJI PROCESÓW DYSKRETNYCH, 17-20 wrzesień, 2014, Zakopane.

 • The 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2014, 1-5 June, 2013, Zakopane, Poland, Various problems of artificial intelligence stream.

 • The 12th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2013, 9-13 June, 2013, Zakopane, Poland, Various problems of artificial intelligence stream.

 • 14th International Asia Pacific Conference on Computer Aided System Theory, 6th to 8th February, 2012, Sydney, Australia, Intelligent systems stream.

 • Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji", 26-28 February, 2012, Zakopane, Poland.

   

Scientific visits

   
1. Australia, UTS (University of Technology Sydney), Research Visit, February 2012.
    2. Austria, University of Applied Sciences Upper Austria, Heuristic and Evolutionary Algorithms Laboratory, Research Visit, July 2016.

Organized special sessions 

    1. Special Session on Scheduling and Other Applications, 15th Intgernational Conference on Computer Information Systems and Industrial Management Applications CISIM 2016, Vilnius, September 14-16, 2016
    2. Special Session on SOFT COMPUTING METHODS IN MANUFACTURING AND MANAGEMENT SYSTEMS, 12th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications, SOCO 2017, 6-8.09.2017, Leon, Spain.

 

Funkcje w przewodach habilitacyjnych prowadzonych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

  1. Krzysztof Burnecki, Wydział Elektroniki PWr, 2013, sekretarz komisji

  2. Wojciech Paszke, Wydział Elektroniki PWr, 2014, sekretarz komisji

  3. Ryszard Klempous, Wydział Elektroniki PWr, 2016, sekretarz komisji

  4. Artur Babiarz, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 2016, członek komisji

  5. Dariusz Bismor, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 2016, członek komisji

  6. Przemysław Korytkowski, Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, recenzent

  7. Tomasz Hachaj, Wydział Elektroniki PWr, 2017, sekretarz komisji

  8. Andrzej Pawłowski, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2018, członek komisji


Funkcje w przewodach doktorskich

 1. Michał Markowski, Wydział Informatyki i Zarządzania PWr, 2015, recenzent

 2. Andrzej Cichoń, Wydział Elektroniki PWr, 2016, członek komisji, egzaminator (dyscyplina: automatyka i robotyka)

 3. Malik Al-Manasia, University of Technology Sydney, 2017, recenzent

 

Wypromowane prace doktorskie

 1.  Szymon Jagiełło, Wydział Elektroniki PWr, 2018


Recenzje projektów badawczych

 1. Narodowe Centrum Nauki (NCN) (8 recenzji)

 2. Swiss National Science Foundation (SNF) (1 recenzja)

 

Funkcje eksperta w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

 1. Opinie o projektach badawczo-rozwojowych (6 projektów)

 2. Udział w pracach panelu ekspertów (3 projekty)